?Creative Cloud“ komandoms.

?ia susijungia kūrybi?kumas ir produktyvumas.

Daugiau nei 20 program?, pritaikyt? kiekvienam ?gūd?i? lygiui. Rinkos standartus atitinkan?ios dizaino, ?iniatinklio, fotografijos, vaizdo ?ra?? ir papildomos paslaugos, kurios pad?s lengviau dirbti kartu. Jei jūs? ?mon? ma?a ar vidutin?, tai jums suteiks konkurencingumo.

Priemon?s skland?iam bendradarbiavimui.

Priemon?s skland?iam bendradarbiavimui.

Jūs? komanda i?tekliais gali naudotis ?vairiuose ?renginiuose ir programose ?Creative Cloud“ bibliotekas. Galimyb? naudoti su ?Microsoft Teams“, ?Slack“ ir kitomis tre?i?j? ?ali? programomis leid?ia dirbti dar papras?iau.
Valdykite ir tvarkykite lengvai.

Valdykite ir tvarkykite lengvai.

Naudodami administratoriaus pult?galite vienoje vietoje tvarkyti visas savo licencijas, tod?l galite bet kada prid?ti nauj? produkt? arba perskirstyti jau turimus. Prieiga prie program? gali būti tvarkoma jūs? administratori? arba jūs? kūrybin?s komandos dalyvi? – tai priklauso nuo jūs?.
Pagalba d?l kūrybini? blok? ir mokymosi kreivi?.

Pagalba d?l kūrybini? blok? ir mokymosi kreivi?.

Naudokit?s specializuota technine pagalba i?tis? par? visomis savait?s dienomis ir pasisemkite ?kv?pimo ?Adobe Fonts“, ?Adobe Color“ ir ?Behance“ – interneto bendruomen?je, kuri pad?s susipa?inti su kūrybin?mis naujienomis.

?Komandoms skirta ?Adobe Creative Cloud“ buvo kaip tik tai, ko mums trūko, kad gal?tume lengviau kurti dinami?k? turin?, o mūs? komandos gal?t? lengvai dirbti kartu.“

—Daniel V. Lie, prezidentas / visuotinis vykdomasis direktorius, ?digima ASIA“

 

Ko jūs? komandai reikia, kad dirbtum?te dar geriau?

Susikurkite prek?s ?enklo komplekt?, kuris pad?s jūs? ?monei i?siskirti.
Susikurkite prek?s ?enklo komplekt?, kuris pad?s jūs? ?monei i?siskirti.
Susikurkite prek?s ?enklo komplekt?, kuris pad?s jūs? ?monei i?siskirti.
Kurkite rinkodaros med?iag? savo pardavimo kanalams.

?r. daugiau mokymo priemoni?

?Geriausias ?Adobe“ dalykas tas, kad ji visada prisitaiko prie mūs? kūrybini? poreiki?. Taigi mūs? naudojamos priemon?s nuolat atnaujinamos ir optimizuojamos, kad gal?tume kurti ?spūding? turin?.“


—Joan Lim, kūrybos direktoriaus pavaduotojas, ?Wild Advertising“

Suburkite geriausi? savo kūrybin? komand?.

Komandoms skirtoje ?Creative Cloud“ dabar yra ir ?Adobe Talent“, kuri? suteikia ?Behance“. Naudokit?s neribotais darbo skelbimais did?iausiame pasaulyje kūrybiniame tinkle. Tik u? 399 USD/m?n.
Greitai atraskite talent?.

Geriausias pasirinkimas ma?oms ir vidutinio dyd?io ?mon?ms bei padaliniams.

Didmenin?s nuolaidos 10 ir daugiau licencij?. Skambinkite tel. 800-915-9428.

Make it. ?Creative Cloud“ komandoms.

Paprastas visuotinio diegimo procesas, specialist? mokymai bei papildomas techninis palaikymas, skirtas ma?oms ir vidutinio dyd?io ?mon?ms.
Plan? kaina – nuo 29,99 €/m?n. be PVM vienam vartotojui. Skambinkite tel. +44 203 0277 764

Perkate didesnei organizacijai?

Su?inokite apie ?Creative Cloud“ ?mon?ms

Kreipkit?s d?l parodomosios versijos

 1. Mano organizacijos nariai jau turi individualias ?Creative Cloud“ narystes. Ar jie gali pereiti prie ?Creative Cloud“ komandoms? Mano organizacijos nariai jau turi individualias ?Creative Cloud“ narystes. Ar jie gali pereiti prie ?Creative Cloud“ komandoms?

  Taip, pavieniai ?Creative Cloud“ nariai taip pat gali naujinti savo naryst? ? ?Creative Cloud“ komandoms be nutraukimo mokes?io. Nor?dami tai padaryti, kreipkit?s ? klient? aptarnavimo tarnyb?. Būkite pasiruo?? nurodyti:

  • Pagrindinio komand? naryst?s administratoriaus ?Adobe“ ID;
  • Pagrindinio administratoriaus telefono numer?;
  • Atskir? nari?, kuri? naryst? norite pakeisti ? komand? naryst?, ?Adobe“ ID.

  Arba, jei pakvie?iate k? nors savo organizacijoje prisijungti prie ?Creative Cloud“ komandoms ir jis jau turi individuali? naryst?, viskas, k? jam reikia padaryti, yra priimti ?Creative Cloud“ komandoms kvietim? (naudojant savo ?Adobe“ ID). Jam bus automati?kai pasiūlyta at?aukti individuali? naryst?.

 2. Organizacija nori u?blokuoti prieig? prie tam tikr? naudojant ?Creative Cloud“ pasiekiam? paslaug?, pvz., saugyklos ir bendruomen?s funkcij?. Ar tai ?manoma? Organizacija nori u?blokuoti prieig? prie tam tikr? naudojant ?Creative Cloud“ pasiekiam? paslaug?, pvz., saugyklos ir bendruomen?s funkcij?. Ar tai ?manoma?

  Taip, IT administratoriai gali u?blokuoti vartotoj? prieig? prie internetini? paslaug?. Internetin?s paslaugos ir j? URL pateikiami ?ia.

  Kaip administratorius taip pat gal?site
  visuotinai diegti ?Creative Cloud“ kompiuterio programas atskirai nuo debesies pagrindu veikian?i? paslaug? naudodami ?Creative Cloud Packager“. ?Creative Cloud Packager“ pasiekiamas naudojant ?Creative Cloud“ komandoms.

 3. Ar galima u?blokuoti vartotoj? prieig? prie ?Creative Cloud“ komandoms saugyklos? Ar galima u?blokuoti vartotoj? prieig? prie ?Creative Cloud“ komandoms saugyklos?

  Negalima centralizuotai i?jungti prieigos prie ?Creative Cloud“ saugyklos. Visi galutiniai vartotojai, galintys pasiekti ?iniatinkl? per nar?ykl?, gali saugoti failus debesyje. Ta?iau jei vartotojai yra korporacijos tinkle ir naudoja ?mon?s administruojamus ?renginius, naudojant organizacijos u?kard? galima u?blokuoti nurodytus tinklo i?kvietimus, taip u?blokuojant saugyklos naudojim? esant
  tinkle:

  • https://creative.adobe.com/api/assetso
  • https://creative.adobe.com/api/collectionso
  • https://creative.adobe.com/api/shareo
  • https://creative.adobe.com/files – 443 prievadas

  Pastaba: svetain?je u?blokuotas paslaugas galima pasiekti naudojant kitus su svetaine nesusijusius galinius ta?kus, o svetain? gali būti vienintelis prieigos prie paslaug?, kurios netur?t? būti blokuojamos, ta?kas. Visas internetini? paslaug? ir j? URL s?ra?as pateiktas ?ia.

 4. Kuo skiriasi planai individualiems asmenims, komandai ir korporacijai? Kuo skiriasi planai individualiems asmenims, komandai ir korporacijai?

  Spustel?kite ?ianor?dami pamatyti produkt? palyginimo lentel?.

 5. Kuo skiriasi ?Creative Cloud“ komandoms planai ?Universalus“ ir ?Viena programa“? Kuo skiriasi ?Creative Cloud“ komandoms planai ?Universalus“ ir ?Viena programa“?

  Yra du ?Creative Cloud“ komandoms planai: ?Universalus“ (visos ?Creative Cloud“ programos ir paslaugos) ir ?Viena programa“ (prieiga prie vienos programos, pvz., ?Photoshop “ ir pasirinkt? paslaug?).

 6. Ar ?Adobe“ siūlo ?Creative Cloud“ komandoms nuolaid? u?sakant didel? kiek?? Ar ?Adobe“ siūlo ?Creative Cloud“ komandoms nuolaid? u?sakant didel? kiek??

  Klientai, kurie perka i? pardav?jo arba ?Adobe“ pardavimo telefonu agent?, turi tai padaryti naudodamiesi ?Value Incentive Plan“ (VIP), ?Adobe“ prenumeratos
  licencijavimo programa. Nuolaida galima ?sigyjant daugiau kaip 50 licencij?. Pagal VIP lojalumo program? ?VIP Select“ siūloma nuolaid?
  nariams, kurie ?sigyja bent 250 licencij?. ?gij? status? ?VIP Select“, nariai gali naudotis ?VIP Select“ lygio nuolaidomis
  ir kitais prana?umais. Informacijos teiraukit?s ?Adobe“ atstovo arba pardavimo partnerio.

 7. Kurias ?Creative Cloud“ kompiuterio programas galima naudoti kaip atskiras programas? Kurias ?Creative Cloud“ kompiuterio programas galima naudoti kaip atskiras programas?

  ?ias programas galima naudoti kaip atskiras programas: ?Photoshop “, ?Illustrator “, ?InDesign “, ?Adobe Muse “, ?Dreamweaver “, ?Flash Professional “, ?Edge Inspect “, ?Edge Animate “, ?Adobe Premiere Pro “, ?After Effects “, ?Adobe Audition “, ?SpeedGrade “, ?InCopy “ ir ?Prelude. Nors tap? nariu galite naudoti tik vien? program?, per nemokam? 30 dien? bandom?j? laikotarp? gal?site pasiekti visas kitas programas.

 8. ?Creative Cloud“ komandoms negalima naudotis mano ?alyje. Kada bus galima ja naudotis? ?Creative Cloud“ komandoms negalima naudotis mano ?alyje. Kada bus galima ja naudotis?

  Siekiame, kad ?Creative Cloud“ būt? pasiekiama kaip galima daugiau vietovi?. Per?iūr?kite naujausi? ?ali?, kuriose galima naudotis ?Creative Cloud“ komandoms, s?ra??.

 9. Ar turiu būti prisijung?s prie interneto, kad gal??iau naudotis kompiuterio programomis? Ar turiu būti prisijung?s prie interneto, kad gal??iau naudotis kompiuterio programomis?

  Ne. Jums tereikia prisijungti prie interneto bent kart? per 99 dienas, kad patvirtintum?te naryst?.

 10. Ar galiu ?sigyti ?Creative Cloud“ komandoms i? savo pardav?jo? Ar galiu ?sigyti ?Creative Cloud“ komandoms i? savo pardav?jo?

  Taip, spustel?kite ?iair raskite ?galiot?j? ?Adobe“ pardav?j?. ?Creative Cloud“ komandoms taip pat galima ?sigyti tiesiogiai i? ?Adobe“. Spustel?kite ?ianor?dami ?sigyti.

网站地图 申博app下载 真人百家乐 ag国际馆 申博娱乐官网
申博真人娱乐网址登入 申博游戏怎么登入不了 下载申博太阳娱乐 申博账号注册
太阳城申博开户 太阳城代理 申博太阳城 申博现金百家乐
申博娱乐 申博娱乐开户 太阳城亚洲注册 申博开户
申博代理开户 申博娱乐登入 真人百家乐 菲律宾太城申博